Miljöpolicy

Miljö och kvalite

NM Stad AB förstår sitt sociala ansvar gentemot miljön och människor som städföretag. Vi är engagerade i att tillhandahålla kvalitetsstädningstjänster på ett sätt som säkerställer en säker och hälsosam arbetsplats och minimerar miljöpåverkan. Därför överensstämmer vår miljöpolicy med relevant miljölagstiftning. Vi strävar efter att använda miljövänliga ämnen i rengöringen och undviker material och ämnen som är miljöfarliga.

Vår policy är bl. a:

 1. Att använda förbrukningsartiklar och maskiner endast efter korrekt sanering.
 2. Att använda alla tillbehör och maskiner som är godkända av berörda myndigheter.
 3. Att använda ECO-märkta produkter så mycket som möjligt.
 4. Begränsad användning av kemikalier till endast vid behov, efter samråd med klienterna.
 5. Användning av lämpliga transportmedel för att minska koldioxidutsläppen
 6. Effektivisera transporter och rutter för att minska miljöriskerna och välja ECO-körning.
 7. Sortera allt avfall, särskilt köksavfall som batterier, plast, papper, glas och metall mm.
 8. Att undvika använda engångsartiklar.
 9. Att använda återanvändbara trasor och moppar, gjorda av mikrofiber, för rengöring
 10. Att använda endast elektriska

  verktyg vid behov.

 11. Öka kunskapen och förståelsen för miljöfrågor i företaget och ge våra medarbetare miljöutbildning.
 12. Uppmuntra personalens deltagande i miljöuppgifter för att fatta mer miljömedvetna beslut.
 13. Spara vatten.
 14. Arbeta för att förbättra vårt miljöarbete kontinuerligt
 15. Digital korrespondens inom företaget för att minska pappersanvändningen.

Vi arbetar också med att utveckla vårt miljöledningssystem för att uppnå en högre miljöprestanda.